EN KZ TR İletişim

TÜRK DÜNYASI YENİLEŞME DÖNEMİ FİKİR HAREKETLERİ ULUSLARARASI SEMPOZYUMUTürk Dünyası Yenileşme Dönemi Fikir Hareketleri Uluslararası Sempozyumu

Saygıdeğer Bilim İnsanı,

Sizleri, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin organzesinde 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkistan’da gerçekleştirilecek olan "Türk Dünyası Yenileşme Dönemi Fikir Hareketleri Uluslararası Sempozyumu" na davet ediyoruz.

Yüz yüze ve çevrimiçi (Hibrit) olarak gerçekleştirilecek sempozyumda Türk dünyası; modernleşme süreci ve fikir hareketleriyle edebiyattan tarihe; dilden kültüre; felsefeden siyasi ilişkilere kadar geniş bir konu yelpazesinde tartışılacaktır. 

Sempozyum, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından akademisyenleri, araştırmacıları ve düşünürleri bir araya getirecek, geçmişten günümüze uzanan yenileşme sürecindeki dinamikleri, fikir hareketlerini ve bu süreçlerin toplumsal, kültürel ve siyasi yapılar üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesine fırsat sunacaktır. 

Katılımcılarımız, akademik sunumlar, panel tartışmaları ve interaktif oturumlar aracılığıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşacak, Türk dünyasının karşılaştığı ortak sorunlara çözüm yolları arayacak ve ortak kültürel mirasımızın korunup geliştirilmesi için iş birliği olanaklarını keşfedeceklerdir.

Türk dünyasının dünü, bugünü ve yarınına dair kapsamlı bir bakış sunacak olan bu sempozyumda sizleri de aramızda görmekten büyük onur duyarız.